Καλά Χριστούγεννα / Merry Christmas

christisbornglorifyhim-1Χριστός γεννάται δοξάσατε! Christ is born –Glorify Him. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος! Merry Christmas and Happy New Year!

Please join your church family for services:

Caroling – Christmas Eve at 6:00 pm
Vesperal Divine Liturgy – Christmas Eve at 7:00 pm
Traditional buffet reception – Christmas Eve at 8:30 pm

Christmas Day Liturgy – Holy Nativity – December 25 at 10:00 am (Matins at 9:00 am)

« »