Καλά Χριστούγεννα / Merry Christmas

25 Dec
12:29

Καλά Χριστούγεννα / Merry Christmas
Χριστός γεννάται
May you and your family have a joyous Christmas, filled with the blessings and love of Jesus Christ!

 

 

 

 

 

Read Metropolitan Methodios’ Christmas Reflection
http://boston.goarch.org/news/metropolis_news/1304/1674.html
(From the Greek Orthodox Metropolis of Boston)

« »