Καλά Χριστούγεννα / Merry Christmas

24 Dec
4:20

Nativity Sponsorship ImageΚαλά Χριστούγεννα / Merry Christmas
Χριστός γεννάται

May you and your family have a joyous Christmas, filled with the blessings and love of Jesus Christ!

« »